Navigation

Tim Freund, M. Sc.

 • Job title: Doktorand, Forschungsgruppe Forschungsgruppe CGL (Crystal Growth Lab)
 • Organisation: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
 • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
 • Phone number: +49 9131 85-27719
 • Email: tim.freund@fau.de
 • Address:
  Martensstr . 7
  91058 Erlangen
  Room 388