Navigation

Junyi Xu, M. Eng.

 • Job title: Doktorand, Forschungsgruppe SSD (Solar and Semiconductor Devices, i-MEET)
 • Organisation: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
 • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
 • Phone number: +49 9131 85-27717
 • Fax number: 09131 85-28495
 • Email: junyi.xu@fau.de
 • Address:
  Martensstr . 7
  91058 Erlangen
  Room 390