Navigation

Manuel Daum, M. Sc.

  • Job title: Doktorand, Forschungsgruppe Lifetime
  • Organisation: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Fax number: 09131 85-28495
  • Email: manuel.daum@fau.de
  • Address:
    Martensstr. 7
    91058 Erlangen