Navigation

Dr. Andres Osvet

 • Job title: Postdoc, Projektleitung Forschungsgruppe P&L (Phosphors & Light)
 • Organisation: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
 • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
 • Phone number: +49 9131 85-27726
 • Fax number: 09131 85-28495
 • Email: andres.osvet@fau.de
 • Address:
  Martensstr. 7
  91058 Erlangen
  Room 372A